logo

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

TDA thường tiếp nhận hai trường hợp đơn đặt hàng phát triển: Phát triển theo hình thức Labo và Phát triển theo hình thức Project base. TDA sẽ xem xét những ưu điểm và nhược điểm của từng loại, từ đó đề xuất cách phát triển phù hợp với dự án của khách hàng. Chúng tôi sẽ định hình ý tưởng của khách hàng sau khi giới thiệu các công nghệ hiện có.

PHÁT TRIỂN THEO HÌNH THỨC LABO

PHÁT TRIỂN THEO HÌNH THỨC LABO

TDA sử dụng hợp đồng time material, nghĩa là khách hàng chỉ cần trả tiền cho nhân viên của TDA và các vật liệu cần thiết để hoàn thành dự án. Trong thời hạn hợp đồng, khách hàng sẽ không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào ngay cả khi yêu cầu của khách hàng có thay đổi hoặc chỉnh sửa.

Đây là hình thức phát triển phổ biến tại TDA, hình thức này cho phép chúng tôi đảm bảo nguồn nhân lực xuất sắc trong trung và dài hạn, đồng thời tiết kiệm chi phí hơn so với việc tổ chức một đội ngũ phát triển ở Nhật Bản.

契約形態
準委任契約
Ưu điểm
Linh hoạt trong trường hợp chỉnh sửa yêu cầu và thêm chức năng
Tích lũy kinh nghiệm về dịch vụ, hệ thống của khách hàng
Có thể thêm, sửa đổi, vận hành và bảo trì dựa trên phản ứng của người dùng.
Khuyết điểm
Công việc quản lý và xác nhận của khách hàng sẽ nhiều hơn so với hình thức Project base.
Nếu không có đủ một khối lượng công việc nhất định thì có thể làm giảm hiệu quả chi phí.

PHÁT TRIỂN THEO HÌNH THỨC PROJECT BASE

PHÁT TRIỂN THEO HÌNH THỨC PROJECT BASE

TDA sử dụng hợp đồng project base, nghĩa là TDA sẽ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và phát triển ứng dụng dựa trên yêu cầu đó. TDA đề xuất hình thức này cho các dự án có yêu cầu và thông số kỹ thuật của khách hàng gần như đã hoàn thiện. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành và bàn giao ứng dụng trước thời hạn.

Trong những khách hàng cân nhắc phát triển theo hình thức labo, có những khách hàng lần đầu tiên làm việc với TDA theo hình thức Project base và cảm thấy rất phù hợp.

契約形態
請負契約
Ưu điểm
Chi phí và lịch trình dễ hiểu
Công việc quản lý và xác nhận khách hàng ít hơn hình thức Labo
Khuyết điểm
Có thể sẽ áp dụng phí bổ sung cho các thay đổi về yêu cầu kỹ thuật.
Khó tích lũy kinh nghiệm phát triển.

Chúng tôi đảm bảo an toàn cho dữ liệu và ứng dụng trong văn phòng phát triển.

Tại TDA, chúng tôi coi trọng việc bảo vệ tài sản trí tuệ của khách hàng. Tất cả nhân viên đều được đào tạo về bảo mật và thực hiện quản lý bảo mật chặt chẽ. Đối với các dự án có yêu cầu bảo mật cao, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp bảo mật bổ sung, chẳng hạn như thiết lập phòng làm việc riêng, cố định các thành viên phát triển, đảm bảo số lượng nhân sự nhất định hoặc ký hợp đồng dài hạn.

Đề xuất từ khách hàng
Mong muốn ổn định số lượng người ra/vào trong môi trường làm việc
Mong muốn kết nối một đường dây chuyên dụng tới Nhật Bản và tiến hành công việc trong môi trường VPN
Lo ngại về việc quản lý PC cho TDA mượn
Thiết lập một phòng làm việc chuyên dụng
Bố trí phòng làm việc chuyên dụng và tách biệt với khu vực làm việc chung
Chuẩn bị các phòng làm việc có khóa bảo mật
Có thể kết nối VPN
Quản lý, vận hành phòng làm việc chuyên dụng
Các thành viên phát triển được cố định và việc quản lý vào/ra được thực hiện bằng ID.
Thường xuyên kiểm tra thiết bị
Tiến hành kiểm tra an ninh và báo cáo thường xuyên
Chúng tôi đảm bảo an toàn cho dữ liệu và ứng dụng trong văn phòng phát triển.