logo

Sản phẩm

WEB

MOBILE APP

Cải tạo quy mô lớn hệ thống hiện có

Phát triển Hệ thống hỗ trợ giáo dục

Cải tạo quy mô lớn hệ thống hiện có

WEB

Phát triển offshore theo hình thức labo giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực CNTT

Web Media hướng tới những thành viên trả phí

Phát triển offshore theo hình thức labo giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực CNTT

WEB

"Hình thức phát triển labo" đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng và hiệu quả.

Hệ thống Xử lý hình ảnh trong lĩnh vực y tế

"Hình thức phát triển labo" đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng và hiệu quả.

WEB

TDA hỗ trợ khách hàng quản lý phát triển hệ thống, kể cả lĩnh vực chuyên môn cao.

Hệ thống Đánh giá nhân sự

TDA hỗ trợ khách hàng quản lý phát triển hệ thống, kể cả lĩnh vực chuyên môn cao.

WEB