logo

TDA hỗ trợ khách hàng quản lý phát triển hệ thống, kể cả lĩnh vực chuyên môn cao.

2023
TYPE
 • Hình thức Labo
 • PERIOD
 • 12 tháng
 • TECHNIQUE
 • FuelPHP
 • PHP Laravel
 • React.js
 • SCOPE
 • Phân tích yêu cầu
 • Thiết kế cơ bản
 • Coding
 • Unit test
 • Integration test
 • TDA TEAM
 • BrSE : 2 người
 • Engineer : 8 người
 • Tester : 2 người
 • Hệ thống Đánh giá nhân sự

  Do công ty khách hàng tập trung vào hoạt động kinh doanh, không có bộ phận IT chuyên trách nên lo ngại chi phí phát triển hệ thống sẽ cao. TDA đã giúp khách hàng giảm thiểu chi phí phát triển hệ thống bằng cách phân chia công việc giữa Nhật Bản và Việt Nam. TDA thực hiện phân tích yêu cầu và thiết kế cơ bản ở Nhật Bản, còn thiết kế chi tiết, phát triển và kiểm thử sẽ được thực hiện ở Việt Nam. TDA cũng đảm bảo rằng yêu cầu của khách hàng được đáp ứng đầy đủ và hệ thống hoạt động ổn định.

  Vấn đề khách hàng gặp phải
  Không biết cách tiến hành phát triển hệ thống
  Thiết kế tài liệu đặc tả nghiệp vụ chưa đầy đủ
  Lo lắng về chi phí do working process tăng
  Phương án giải quyết của TDA
  Hỗ trợ tận tình từ các BrSE thông thạo tiếng Nhật
  Đảm bảo chất lượng với những đinh nghĩa yêu cầu ~ thiết kế có tính chuyên môn cao
  Phát triển trơn tru giảm thiểu working process