logo

"Hình thức phát triển labo" đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng và hiệu quả.

2023
TYPE
 • Hình thức Project base
 • PERIOD
 • 3 tháng
 • TECHNIQUE
 • Ruby on Rails
 • AWS Amplify
 • Next.js
 • Node.js
 • Android Java
 • SCOPE
 • Thiết kế cơ bản
 • Thiết kế chi tiết
 • Coding
 • Unit test
 • Integration test
 • TDA TEAM
 • BrSE : 1 người
 • Engineer : 4 người
 • Tester : 1 người
 • Hệ thống Xử lý hình ảnh trong lĩnh vực y tế

  Khách hàng muốn phát triển hệ thống nhanh chóng. Tuy nhiên, việc bỏ qua giai đoạn phân tích yêu cầu sẽ dẫn đến lãng phí thời gian và công sức, vì đội ngũ phát triển phải lặp đi lặp lại quá trình trao đổi, lắng nghe và phản hồi yêu cầu từ khách hàng. TDA sử dụng hình thức phát triển labo để phát triển hệ thống nhanh chóng. Đầu tiên, TDA thành lập một nhóm nhỏ để phân tích yêu cầu. Sau đó, số lượng thành viên trong team sẽ được tăng lên theo tình hình phát triển.. Nhờ vậy, TDA đã có thể chuyển giao hệ thống đúng hạn.

  Vấn đề khách hàng gặp phải
  Phát triển và chuyển giao sản phẩm trong một khoảng thời gian ngắn
  Không chuẩn bị định nghĩa yêu cầu
  Buộc phải tinh gọn những công đoạn dư thừa
  Phương án giải quyết của TDA
  Nhanh chóng thành lập team phát triển theo hình thức labo
  Vận dùng triệt để việc trao đổi, lắng nghe bằng tiếng Nhật
  Nhanh chóng xác thực nhờ vào tiến độ linh hoạt