logo

Phát triển offshore theo hình thức labo giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực CNTT

2023
TYPE
 • Hình thức Labo
 • PERIOD
 • 12 tháng - đang tiếp tục
 • TECHNIQUE
 • PHP
 • HTML
 • JavaScript
 • PHP Laravel
 • React.js
 • Auth0
 • MySQL
 • SCOPE
 • Thiết kế cơ bản
 • Coding
 • Unit test
 • Integration test
 • TDA TEAM
 • BrSE : 5 người
 • Offshore PM : 2 người
 • Engineer : 15 người
 • Tester : 2 người
 • Web Media hướng tới những thành viên trả phí

  Do thiếu hụt nhân lực phát triển CNTT, khách hàng đã thuê các công ty phái cử, các kỹ sư freelancer nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Khách hàng đang cân nhắc tới việc phát triển offshore để có nguồn nhân lực ổn định và phù hợp. TDA bắt đầu phát triển labo với một nhóm nhỏ các kỹ sư ưu tú. Sau đó, TDA sẽ tiến hành tăng số lượng kỹ sư khi cần thiết. TDA đã đảm bảo số lượng kỹ sư phù hợp mà không gây lãng phí. Mặc dù khách hàng chưa có nhiều kinh nghiệm trong phát triển offshore nhưng rất hài lòng với dịch vụ của TDA.

  Vấn đề khách hàng gặp phải
  Thường xuyên thiếu nhân sự CNTT
  Muốn phát triển với số lượng nhân sự phù hợp
  Có ít kinh nghiệm về phát triển ra nước ngoài
  Phương án giải quyết của TDA
  Tuyển dụng nhân sự trẻ Việt Nam
  Ứng phó linh hoạt với hình thức phát triển offshore
  Xóa bỏ mọi bất an bằng kinh nghiệm cùng kỹ năng chuyên môn của BrSE