logo

Cải tạo quy mô lớn hệ thống hiện có

2023
TYPE
 • Hình thức Labo
 • PERIOD
 • 12 tháng
 • TECHNIQUE
 • FuelPHP
 • PHP Laravel
 • React.js
 • Vue.js
 • MySQL
 • AWS
 • Flutter
 • SCOPE
 • Thiết kế cơ bản
 • Coding
 • Unit test
 • Integration test
 • TDA TEAM
 • BrSE : 2 người
 • Engineer : 6 người
 • Tester : 1 người
 • Phát triển Hệ thống hỗ trợ giáo dục

  Khách hàng muốn nâng cấp hệ thống hiện có nhưng tài liệu hệ thống không đầy đủ. Điều này khiến việc đọc lại source code trở nên cần thiết. Tuy nhiên, việc đọc lại source code có thể gây ra hai vấn đề: thứ nhất là khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng, thứ hai là tốn kém. TDA đã sử dụng kỹ sư cầu nối tiếng Nhật để giao tiếp với khách hàng và hiểu rõ yêu cầu của họ. Công việc phát triển đã được chuyển sang Việt Nam để giảm chi phí. Được đánh giá cao sau dự án này, khách hàng đã gửi thêm yêu cầu TDA phát triển ứng dụng dành cho smartphone.

  Vấn đề khách hàng gặp phải
  Không đủ nguyên vật liệu cho hệ thống hiện tại
  Lo lắng về chi phí do gia tăng quy trình làm việc
  Phương án giải quyết của TDA
  BrSE phỏng vấn kỹ bằng tiếng Nhật
  Lên lịch công việc cần thiết
  Thay thế tại Việt Nam để giảm chi phí